Socialno-zdravstveni zbor

3. seja - 25. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Socialno-zdravstveni zbor

3. seja - 25. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28751
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 3. seja - 25. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 3. seja - 25. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=392) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=392) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=392) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=393) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=393) ---- 3. Problematika krvodajalstva v Sloveniji (#page=397) ---- 4. Razprava o aktih republiške skupnosti otroškega varstva (#page=400) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in do,polnitvah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV (#page=404) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=408) ---- 7. Osnutek zakona o predstavnikih družbene skupnosti v organih upravljanja določenih zavodov, katerih ustanovitelj je SR Slovenija (#page=412) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o posebnih pogojih za pridobitev pokojnine delavcev, zaposlenih v premogovnikih, ki deloma ali v celoti opuščajo proizvodnjo (#page=414) ---- 9. Predlog odloka o spremembi odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani (#page=417) ---- 10. Predlog odtoka o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=419)
  • dcterms:date
   • 1969-06-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-06-25
  • dcterms:license