Prosvetno-kulturni zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Prosvetno-kulturni zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28748
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=340) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=340) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=341) ---- 2. Aktualna gospodarska gibanja in uresničevanje ekonomske politike v letu 1969 (#page=341) ---- 3. Predlog odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije (#page=366) ---- 4. Predlog zakona o odpravi komisije SR Slovenije za telesno kulturo (#page=367) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=368) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=368) ---- 7. Predlog odloka o prenosu sredstev, ki se zbirajo z odplačili posojil iz sredstev proračuna SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, na izobraževalno skupnost SR Slovenije (#page=369) ---- 8. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za državno varnost (#page=369) ---- 9. Poslanska vprašanja (#page=370)
  • dcterms:date
   • 1969-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-07-16
  • dcterms:license