Prosvetno-kulturni zbor

3. seja - 25. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Prosvetno-kulturni zbor

3. seja - 25. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28747
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 3. seja - 25. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 3. seja - 25. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=311) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=311) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=311) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=311) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o centrih za izobraževanje delavcev, o delavskih univerzah in o drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih (#page=316) ---- 4. Zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968 (#page=319) ---- 5. Finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 (#page=324) ---- 6. Zaključni račun za leto 1968 in finančni načrt za leto 1969 sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=326) ---- 7. Zaključni račun za leto 1968 in finančni načrt za leto 1969 sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva (#page=329) ---- 8. Zaključni račun za leto 1968 in finančni načrt za leto 1969 sklada Borisa Kidriča (#page=335) ---- 9. Predlog odloka o sestavi komisij in drugih teles Skupščine SR Slovenije (#page=336) ---- 10. Volitve in imenovanja (#page=337)
  • dcterms:date
   • 1969-06-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-06-25
  • dcterms:license