Prosvetno-kulturni zbor

1. seja -8. in 9. maja 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Prosvetno-kulturni zbor

1. seja -8. in 9. maja 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28745
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 1. seja -8. in 9. maja 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 1. seja -8. in 9. maja 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=294) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev verifikacijske komisije (#page=294) ---- 2. Poročilo verifikacijske komisije in verifikacija mandatov (#page=295) ---- 3. Slovesna izjava poslancev (#page=298) ---- 4. Izvolitev članov komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije (#page=298) ---- 5. Izvolitev predsednika in podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora (#page=299) ---- 6. Obravnava predloga za določitev kandidata za predsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter predloga za Izvolitev predsednika in članov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=300)
  • dcterms:date
   • 1969-05-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-05-08
   • 1969-05-09
  • dcterms:license