Gospodarski zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Gospodarski zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28744
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Gospodarski zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=253) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=253) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=253) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje gospodarskega zbora (#page=254) ---- 2. Razprava o aktualnih gospodarskih gibanjih in uresničevanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=254) ---- 3. Predlog odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije (#page=271) ---- 4. Predlog odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 (#page=271) ---- 5. Predlog zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (#page=272) ---- 6. Osnutek zakona o obrtnih nabavno-prodajnih zadrugah (#page=275) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (#page=275) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o tržni inšpekciji (#page=278) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=279) ---- 10. Volitve in imenovanja (#page=281) ---- 11. Poslanska vprašanja (#page=286) ---- 12. Usklajevanje amandmajev v zvezi s predlogom sklepov o aktualnih gospodarskih gibanjih in o izvajanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=293)
  • dcterms:date
   • 1969-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-07-16
  • dcterms:license