Gospodarski zbor

3. seja - 26. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Gospodarski zbor

3. seja - 26. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28743
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 3. seja - 26. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Gospodarski zbor
   • 3. seja - 26. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=232) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=232) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=232) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje gospodarskega zbora (#page=235) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=235) ---- 3. Osnutek zakona o rudarstvu (#page=240) ---- 4. Osnutek zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (#page=242) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o tem, kakšno stanovanje oziroma stavba, ki se sezonsko ali občasno uporablja za počitek in oddih, nima lastnosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše (#page=244) ---- 6. Usklajevanje besedila zakona o ustanavljanju in poslovanju branilno kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij z besedilom zakona, v katerem ga je sprejel republiški zbor (#page=250) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=251) ---- 8. Predlog odloka o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=253)
  • dcterms:date
   • 1969-06-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-06-26
  • dcterms:license