Gospodarski zbor

2. seja - 28. maja 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Gospodarski zbor

2. seja - 28. maja 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28742
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 2. seja - 28. maja 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Gospodarski zbor
   • 2. seja - 28. maja 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=214) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=214) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 1. seje gospodarskega zbora (#page=215) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=215) ---- 3. Predlog odloka o sestavi komisij in drugih teles Skupščine SR Slovenije (#page=219) ---- 4. Predlog odloka o izvolitvi poslancev gospodarskega Zbora v stalne komisije Skupščine SR Slovenije (#page=219) ---- 5. Predlog odloka o ustanovitvi stalnih odborov gospodarskega zbora (#page=220) ---- 6. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov stalnih odborov in mandatno-imunitetne komisije gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=227) ---- 7. Predlog odloka o izvolitvi oziroma imenovanju predsednika in podpredsednika, članov ter sekretarja skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=228) ---- 8. Predlog sklepa o ustanovitvi in sestavi komisije za spremembe in dopolnitve poslovnika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=229) ---- 9. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih republiških sekretarjev (#page=229)
  • dcterms:date
   • 1969-05-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-05-28
  • dcterms:license