Republiški zbor

3. seja - 26. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Republiški zbor

3. seja - 26. junija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28739
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 3. seja - 26. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Republiški zbor
   • 3. seja - 26. junija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=47) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=47) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje republiškega zbora (#page=48) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=48) ---- 3. Osnutek zakona o obrtnih nabavno-prodajnih zadrugah (#page=64) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (#page=64) ---- 5. Predlog zakona o investicijskem prispevku (#page=66) ---- 6. Osnutek zakona o rudarstvu (#page=66) ---- 7. Osnutek zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (#page=67) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o tem, kakšno stanovanje oziroma stavba, ki se sezonsko ali začasno uporablja za počitek in oddih, nima lastnosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše (#page=71) ---- 9. Predlog, za izdajo zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=77) ---- 10. Osnutek zakona o radijskem prometu (#page=77) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o posebnih pogojih za pridobitev pokojnine delavcev, zaposlenih v premogovnikih, ki deloma ali v celoti opuščajo proizvodnjo (#page=77) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV (#page=82) ---- 13. Osnutek zakona o predstavnikih družbene skupnosti v organih upravljanja določenih zavodov, katerih ustanovitelj je SR Slovenija (#page=89) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o centrih za izobraževanje delavcev, o delavskih univerzah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih (#page=91) ---- 15. Zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968 (#page=97) ---- 16. Finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 (#page=97) ---- 17. Predlog odloka o spremembi odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani (#page=101) ---- 18. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1969 (#page=102) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=102)
  • dcterms:date
   • 1969-06-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-06-26
  • dcterms:license