Zasedanje delegatov občin

24. zasedanje - 10. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Zasedanje delegatov občin

24. zasedanje - 10. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28539
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 24. zasedanje - 10. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 24. zasedanje - 10. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=461) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=461) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 s stališči izvršnega sveta (#page=461) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=488) ---- 3. Osnutek zakona o stanarinah in osnutek zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=489) ---- 4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=500)
  • dcterms:date
   • 1972-07-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28539
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-10
  • dcterms:license