Enotni zbor delovnih skupnosti

19. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

19. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28536
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 19. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 19. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=380) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=380) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje enotnega zbora (#page=381) ---- 2. Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (#page=381) ---- 3. Predlog zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=383) ---- 4. Predlog zakona o referendumu (#page=385) ---- 5. Osnutek zakona o stalni evidenci splošne volilne pravice in volilnih imenikih (#page=385) ---- 6. Sklepanje o soglasju k predlogu za izdajo zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje skupaj s predlogom zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=386)
  • dcterms:date
   • 1972-06-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28536
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-28
  • dcterms:license