Socialno-zdravstveni zbor

33. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

33. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28535
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 33. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 33. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=366) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=366) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=366) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 32. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=367) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=367) ---- 3. Poročilo o protiepidemskih ukrepih ob epidemiji koz v Jugoslaviji (#page=372) ---- 4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=375) ---- 5. Finančni načrt dohodkov in izdatkov sklada obveznega starostnega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=378) ---- 6. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=379)
  • dcterms:date
   • 1972-07-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28535
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-19
  • dcterms:license