Socialno-zdravstveni zbor

32. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

32. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28534
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 32. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 32. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=341) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=341) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=341) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 31. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=342) ---- 2. Razprava o osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem, zavarovanju (#page=342) ---- 3. Poročilo o poslovanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=357) ---- 4. Osnutek zakona o delovno-varstvenem zavodu Ponikve (#page=358) ---- 5. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v skupščino republiške skupnosti otroškega varstva (#page=359) ---- 6. Poslanska vprašanja (#page=359)
  • dcterms:date
   • 1972-06-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28534
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-28
  • dcterms:license