Prosvetno-kulturni zbor

34. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

34. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28533
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 34. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 34. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=336) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=336) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 33. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=336) ---- 2. Predlog odloka o udeležbi SR Slovenije pri financiranju investicij za povečanje zmogljivosti šol in domov za izobraževanje strokovnih kadrov v letu 1972 (#page=336) ---- 3. Predlog odloka o financiranju gradnje telovadnice v Študentskem naselju v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=339)
  • dcterms:date
   • 1972-07-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28533
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-19
  • dcterms:license