Prosvetno-kulturni zbor

33. seja - 12. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

33. seja - 12. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28532
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 33. seja - 12. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 33. seja - 12. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred. dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=280) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=280) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=280) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev 32. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=281) ---- 2. Verifikacija mandatov novoizvoljenih poslancev (#page=281) ---- 3. Fragmenti za oblikovanje raziskovalne politike (#page=283) ---- 4. Osnutek družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971-1975 (#page=288) ---- 5. Predlog predmetnika za osnovno šolo (#page=308) ---- 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=314) ---- 7. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=321) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji (#page=324) ---- 9. Potrditev statuta Prešernovega sklada (#page=324) ---- 10. Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=325) ---- 11. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada (#page=329) ---- 12. Poslanska vprašanja (#page=329)
  • dcterms:date
   • 1972-07-12
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28532
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-12
  • dcterms:license