Gospodarski zbor

42. seja - 17. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Gospodarski zbor

42. seja - 17. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28530
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 42. seja - 17. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 42. seja - 17. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=228) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=228) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 41. seje gospodarskega zbora (#page=229) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=229) ---- 3. Osnutek družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971-1975 (#page=233) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o gozdovih (#page=253) ---- 5. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=262) ---- 6. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=266) ---- 7. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev za pospeševanje založniške dejavnosti v letu 1972 (#page=270) ---- 8. Osnutek zakona o stanarinah (#page=272) ---- 9. Osnutek zakona po ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=275) ---- 10. Predlog odloka o soglasju k imenovanju direktorja tekstilnega inštituta v Mariboru (#page=276)
  • dcterms:date
   • 1972-07-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28530
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-17
  • dcterms:license