Gospodarski zbor

41. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Gospodarski zbor

41. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28529
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 41. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 41. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=186) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=186) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=186) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 40. seje gospodarskega zbora (#page=187) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=187) ---- 3. Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=194) ---- 4. Informacija o delu gospodarskih sodišč v SR Sloveniji (#page=199) ---- 5. Predlog zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=207) ---- 6. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=210) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o semenu in sadikah (#page=213) ---- 8. Predlog zakona o udeležbi federacije pri financiranju zavarovanja izvoznih poslov (#page=213) ---- 9. Predlog odloka o soglasju k imenovanju direktorja zavoda SR Slovenije za produktivnost dela (#page=214) ---- 10. Predlog zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=215) ---- 11. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=219) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=225) ---- 13. Uskladitev spornih besedil (#page=226)
  • dcterms:date
   • 1972-06-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28529
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-28
  • dcterms:license