Republiški zbor

45. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Republiški zbor

45. seja - 19. julija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28528
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 45. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Republiški zbor
   • 45. seja - 19. julija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred. dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=120) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=120) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=120) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. in 44. seje republiškega zbora (#page=121) ---- 2. Osnutek družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 s stališči izvršnega sveta (#page=122) ---- 4. Predlog odloka o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da razpolaga z določenimi sredstvi rezervnega sklada SR Slovenije za pomoč na poplavljenih območjih (#page=158) ---- 5. Predlog odloka o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za določanje selektivnih namenov za kredite iz določenih sredstev, s katerimi razpolaga SR Slovenija (#page=158) ---- 6. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1972 (#page=159) ---- 7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem računu sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=159) ---- 8. Predlog odloka o udeležbi SR Slovenije pri financiranju investicij za povečanje zmogljivosti šol ter domov za izobraževanje strokovnih kadrov v letu 1972 (#page=159) ---- 9. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=160) ---- 10. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=166) ---- 11. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev za pospeševanje založniške dejavnosti v letu 1972 (#page=168) ---- 12. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje telovadnice v Študentskem naselju v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=168) ---- 13. Osnutek zakona o stanarinah (#page=168) ---- 14. Osnutek zakona o ugotovitvah vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=171) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o gozdovih (#page=171) ---- 16. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=178) ---- 17. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=178) ---- 18. Finančni načrt dohodkov in izdatkov sklada obveznega starostnega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=179) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=179) ---- 20. Poslanska vprašanja (#page=180)
  • dcterms:date
   • 1972-07-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28528
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-07-19
  • dcterms:license