Republiški zbor

44. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Republiški zbor

44. seja - 28. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28527
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 44. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Republiški zbor
   • 44. seja - 28. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=56) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=56) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 42. seje republiškega zbora (#page=57) ---- 2. Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=57) ---- 3. Informacija o obisku in razgovorih delegacije izvršnega sveta skupščine SR Slovenije v svobodni državi Bavarski in Ljudski republiki Madžarski (#page=83) ---- 4. Osnutek zakona o delovno-varstvenem zavodu Ponikve (#page=87) ---- 5. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=87) ---- 6. Predlog zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=94) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=94) ---- 8. Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (#page=95) ---- 9. Predlog zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=97) ---- 10. Predlog zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči (#page=99) ---- 11. Predlog zakona o udeležbi federacije pri financiranju zavarovanja izvoznih poslov (#page=106) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o financiranju druge etape investicijskih del na regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=107) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji (#page=111) ---- 14. Predlog zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (#page=111) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o semenu in sadikah (#page=111) ---- 16. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=111) ---- 17. Poslanska vprašanja (#page=112) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=117) ---- 19. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o financiranju druge etape investicijskih del na regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=117) ---- 20. Poročilo o usklajevanju zakonov s področja zemljiške politike (#page=118)
  • dcterms:date
   • 1972-06-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28527
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-28
  • dcterms:license