Republiški zbor

43. seja - 21. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Republiški zbor

43. seja - 21. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28526
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 43. seja - 21. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Republiški zbor
   • 43. seja - 21. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 42. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Fragmenti za formiranje raziskovalne politike (#page=10) ---- 4. Zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1971 (#page=33) ---- 5. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1972 (#page=33) ---- 6. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=33) ---- 7. Osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturnih dejavnosti v SR Sloveniji (#page=41) ---- 8. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=41) ---- 9. Statut Prešernovega sklada (#page=43) ---- 10. Osnutek zakona o notranjih zadevah (#page=44) ---- 11. Osnutek zakona o stalni evidenci splošne volilne pravice in o volilnih imenikih (#page=53) ---- 12. Predlog zakona o referendumu (#page=54) ---- 13. Predlog zakona o pravosodnem izpitu (#page=54) ---- 14. Volitve in imenovanja (#page=54)
  • dcterms:date
   • 1972-06-21
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28526
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-21
  • dcterms:license