Zasedanje delegatov občin

32. zasedanje - 22. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Zasedanje delegatov občin

32. zasedanje - 22. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28523
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 32. zasedanje - 22. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Zasedanje delegatov občin
   • 32. zasedanje - 22. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=255) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=255) ---- 3. Uvodna obrazložitev k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1973 (#page=256) ---- 4. Odgovor na vprašanje, ki ga je na prejšnjem zasedanju zastavil tovariš Sergej Vošnjak, delegat mesta Ljubljane (#page=260) -- Dnevni red ---- 1. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=261) ---- 2. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune (#page=268) ---- 3. Predlog zakona o stabilizacijskem davku iz osebnega dohodka občanov za leto 1973 (#page=269) ---- 4. Predlog zakona o stabilizacijskem davku na posest osebnih avtomobilov (#page=271) ---- 5. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1973 (#page=271) ---- 3. Ugotovitev navzočnosti delegatov občin (#page=277) ---- 3. Uskladitev amandmajev v zvezi s 1. točko dnevnega reda (#page=277) ---- 4. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=278) ---- 5. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1973 (#page=283) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=284) ---- 7. Program cestnih del za obdobje 1971-1975 (#page=287) ---- 8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=293)
  • dcterms:date
   • 1973-02-22
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-22
  • dcterms:license