Enotni zbor delovnih skupnosti

26. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Enotni zbor delovnih skupnosti

26. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28522
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 26. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 26. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=222) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=222) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=223) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje enotnega zbora delovnih sikupnosti (#page=223) ---- 2. Uvodna obrazložitev k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1973 (skupaj z republiškim zborom) (#page=223) ---- 3. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji - usklajevanje (#page=239) ---- 4. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1973 (#page=240) ---- 5. Predlog zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela (#page=253)
  • dcterms:date
   • 1973-02-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-28
  • dcterms:license