Socialno-zdravstveni zbor

43. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Socialno-zdravstveni zbor

43. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28521
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 43. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 43. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=210) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=210) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=210) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 41. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=210) ---- 2. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji (#page=211) ---- 3. Predlog zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=213) ---- 4. Osnutek ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=214) ---- 5. Poslanska vprašanja (#page=214)
  • dcterms:date
   • 1973-02-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-28
  • dcterms:license