Prosvetno-kulturni zbor

43. seja - 15. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Prosvetno-kulturni zbor

43. seja - 15. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28520
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 43. seja - 15. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 43. seja - 15. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=177) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=176) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 42. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=177) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=177) ---- 3. Predlog sklepov in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=184) ---- 4. Dogovor o temeljnih nalogah kulturnih skupnosti v letu 1973 in program delovanja kulturne skupnosti Slovenije (#page=191) ---- 5. Predlog politike na področju družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=198) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=206)
  • dcterms:date
   • 1973-03-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-03-15
  • dcterms:license