Prosvetno-kulturni zbor

42. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Prosvetno-kulturni zbor

42. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28519
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 42. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 42. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=173) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=173) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 41. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=173) ---- 2. Osnutek ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznih poslancev (#page=174) ---- 3. Predlog za ratifikacijo šestega programa kulturnega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo, podpisanega 9. marca 1972 v Beogradu (#page=174) ---- 4. Predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Ljudsko republiko Bolgarijo za leti 1972 in 1973, podpisanega 1. aprila 1972 v Sofiji (#page=174) ---- 5. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo (#page=175)
  • dcterms:date
   • 1973-02-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-28
  • dcterms:license