Gospodarski zbor

51. seja - 28. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Gospodarski zbor

51. seja - 28. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28518
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 51. seja - 28. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Gospodarski zbor
   • 51. seja - 28. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=145) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=145) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 50. seje gospodarskega zbora (#page=146) ---- 2. Verifikacija mandatov novoizvoljenih poslancev gospodarskega zbora: Milana Erjavca, Marice Jerman in Lojzke Roje (#page=146) ---- 3. Odstop poslanca Staneta Divjaka od mandata poslanca gospodarskega zbora (#page=147) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=155) ---- 5. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata poslancem skupščine SR Slovenije, odbornikom občinskih skupščin in mesta Ljubljane v SR Sloveniji (#page=159) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=159) ---- 7. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (#page=162) ---- 8. Program cestnih del za obdobje 1971-1975 (#page=165) ---- 9. Predlog zakona o vodnem prispevku za 1973 (#page=169) ---- 10. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=170) ---- 11. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1973 (#page=170) ---- 12. Predlog odloka o izvolitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=172)
  • dcterms:date
   • 1973-03-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-03-28
  • dcterms:license