Republiški zbor

55. seja - 28. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Republiški zbor

55. seja - 28. marca 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28516
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 55. seja - 28. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Republiški zbor
   • 55. seja - 28. marca 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=55) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=55) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 54. seje republiškega zbora (#page=56) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=56) ---- 3. Določitev predloga ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljane v SR Sloveniji (#page=69) ---- 4. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 - usklajevanje (#page=71) ---- 5. Predlog sklepov in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=72) ---- 6. Predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij (#page=74) ---- 7. Predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=79) ---- 8. Program cestnih del za obdobje 1971-1975 (#page=81) ---- 9. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=87) ---- 10. Finančni načrt vodnega sklada za leto 1973 (#page=87) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo - usklajevanje (#page=89) ---- 12. Volitve in imenovanja (#page=89)
  • dcterms:date
   • 1973-03-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-03-28
  • dcterms:license