Prosvetno-kulturni zbor

12. seja - 28. septembra 1964

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 11. VII. do 31. X. 1964

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1964 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28462
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 12. seja - 28. septembra 1964
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 11. VII. do 31. X. 1964
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=166) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=166) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 11. seje Prosvetno-kulturnega zbora (#page=166) ---- 2. Obravnava analize o izpolnjevanju temeljnih smernic in nalog družbenega plana SR Slovenije do 31. avgusta 1964 (#page=166) ---- 3. Obravnava položaja in problemov radia in televizije v SR Sloveniji (#page=181) ---- 4. Razprava o okvirnem programu dela Prosvetno-kulturnega zbora (#page=205)
  • dcterms:date
   • 1964-09-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1964-09-28
  • dcterms:license