Gospodarski zbor

14. seja - 29. oktobra 1964

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 11. VII. do 31. X. 1964

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1964 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28461
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 14. seja - 29. oktobra 1964
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 11. VII. do 31. X. 1964
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=158) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=158) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=158) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 13. seje Gospodarskega zbora (#page=158) ---- 2. Razprava in sklepanje o problematiki gradbeništva in o predlogu resolucije o razvoju gradbeništva v SR Sloveniji v prihodnjem obdobju (Skupno z Republiškim zborom) (#page=158) ---- 3. Ustanovitev začasnega odbora za proučevanje servisne in storitvene dejavnosti (#page=159) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=159)
  • dcterms:date
   • 1964-10-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1964-10-29
  • dcterms:license