Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28409
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=363) -- Dnevni red ---- 1. Informacija o doseženem dogovoru o mejnih in drugih vprašanjih med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=363) ---- 2. Predlog izjave Skupščine SR Slovenije o nasilju v Španiji (#page=367) ---- 3. Obrazložitev k uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor in k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije z osnutkom zakona (#page=368) ---- 4. Obrazložitev k aktualnim problemom nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji in k predlogu stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v naši republiki (#page=375)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-10-08
  • dcterms:license