Družbenopolitični zbor

20. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Družbenopolitični zbor

20. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28407
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 20. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 20. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=303) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=303) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=304) ---- 2.Poročilo o uresničevanju ustavnih določb o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor in predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi SR Slovenije z osnutkom zakona (#page=304) ---- 3. Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (#page=313) ---- 4. Aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=322) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=323) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (#page=323) ---- 7. Vprašanja delegatov (#page=324)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-10-08
  • dcterms:license