Družbenopolitični zbor

19. seja - 22. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Družbenopolitični zbor

19. seja - 22. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28406
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 19. seja - 22. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 19. seja - 22. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=244) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=244) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=244) ---- 2. Poročilo o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije (#page=245) ---- 3. Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (#page=260) ---- 4. Osnutek osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 (#page=287) ---- 5. Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 (#page=296) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=297) ---- 7. Vprašanja delegatov (#page=298) ---- 9. Nadaljevanje razprave o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (#page=300)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-09-22
  • dcterms:license