Zbor občin

21. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Zbor občin

21. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28405
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 21. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Zbor občin
   • 21. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=184) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=185) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=186) ---- 2. Odobritev zapisnika 20. seje Zbora občin (#page=186) ---- 3. Uresničevanje ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor s predlogom za izdajo zakona o ljudski obrambi SR Slovenije in z osnutkom zakona (#page=187) ---- 4. Aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=192) ---- 5. Osnutek zakona o varstvu pred požarom (#page=207) ---- 6. Informacija o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji (#page=210) ---- 7. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (#page=219) ---- 8. Predlog zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (#page=223) ---- 9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=226) ---- 10. Nadaljevanje razprave k predlogu zakona o varnosti cestnega prometa (#page=231) ---- 11. Predlog zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za PTT promet (#page=232) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=233) ---- 13. Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (#page=234) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o spremembi oziroma dopolnitvi obrtnega zakona (#page=240) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov (#page=241) ---- 16. Osnutek zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico (#page=241) ---- 17. Volitve in imenovanja (#page=242) ---- 18. Vprašanja delegatov (#page=243)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-10-08
  • dcterms:license