Zbor združenega dela

21. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Zbor združenega dela

21. seja - 8. oktobra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28403
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 21. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 21. seja - 8. oktobra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=61) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=61) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=62) ---- 2. Odobritev zapisnika 20. seje Zbora združenega dela (#page=64) ---- 3. Poročilo o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe za splošni ljudski odpor in na predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi SR Slovenije z osnutkom zakona (#page=64) ---- 4. Aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=65) ---- 5. Informacija o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji (#page=72) ---- 6. Osnutek zakona o varstvu pred požarom (#page=85) ---- 7. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (#page=88) ---- 8. Predloge zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (#page=91) ---- 9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=94) ---- 10. Predlog zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet (#page=99) ---- 11. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=100) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi oziroma dopolnitvi obrtnega zakona (#page=101) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov (#page=101) ---- 14. Osnutek zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico (#page=102) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=103) ---- 16. Vprašanja delegatov (#page=103)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-10-08
  • dcterms:license