Zasedanje delegatov občin

27. zasedanje - 17. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Zasedanje delegatov občin

27. zasedanje - 17. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28388
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 27. zasedanje - 17. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 27. zasedanje - 17. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=356) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=357) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov občin (#page=379) ---- 3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=380) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=387) ---- 5. Dodatek k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije (#page=387) ---- 6. Osnutek zakona o prekrških (#page=391) ---- 7. Osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=398)
  • dcterms:date
   • 1972-10-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-10-17
  • dcterms:license