Zasedanje delegatov občin

25. zasedanje - 18. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Zasedanje delegatov občin

25. zasedanje - 18. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28386
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 25. zasedanje - 18. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 25. zasedanje - 18. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- 1. Določitev dnevnega reda -- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o geodetski izmeri in osnutek zakona o zemljiškem katastru (#page=276) ---- 2. Ugotovitev odsotnosti delegatov občin (#page=287) ---- 3. Osnutek zakona o poravnalnih svetih (#page=287) ---- 4. Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji s sporočilom o stanju in problematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji (#page=290) ---- 5. Predlog sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji z informacijo o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji (#page=307) ---- 6. Predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu z informacijo o ukrepih za izboljšanje prometne varnosti v SR Sloveniji (#page=310)
  • dcterms:date
   • 1972-09-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-09-18
  • dcterms:license