Enotni zbor delovnih skupnosti

21. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

21. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972



 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28384
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 21. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 21. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=255) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=255) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=256) ---- 2. Predlog zakona o evidenci volilne pravice (#page=256) ---- 3. Osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva SR Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=256) ---- 4. Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972 (#page=256)
  • dcterms:date
   • 1972-09-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-09-29
  • dcterms:license