Socialno-zdravstveni zbor

34. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

34. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28382
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 34. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 34. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- 1. Odsotnost poslancev -- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda -- 3. Določitev dnevnega reda -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 33. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=235) ---- 2. Predlog zakona o »Tednu otroka« (#page=235) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=239) ---- 4. Poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani v prvem polletju 1972 (#page=245) ---- 5. Informacija o gradnji predkliničnih inštitutov prve faze medicinske fakultete v Ljubljani (#page=246) ---- 6. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=247)
  • dcterms:date
   • 1972-09-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-09-29
  • dcterms:license