Prosvetno-kulturni zbor

35. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

35. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28380
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 35. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 35. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=215) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=215) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=215) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 34. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=216) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=216) ---- 3. Družbena skrb za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju (#page=223) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=227) ---- 5. Predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=229) ---- 6. Predlog zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=230) ---- 7. Spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=230) ---- 8. Predlog odloka o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade« (#page=231) ---- 9. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=231)
  • dcterms:date
   • 1972-09-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-09-29
  • dcterms:license