Gospodarski zbor

45. seja - 18. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Gospodarski zbor

45. seja - 18. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28379
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 45. seja - 18. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 45. seja - 18. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=167) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=167) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 44. seje gospodarskega zbora (#page=168) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=168) ---- 3. Predlog zvezne skupščine z dne 20.7.1972, da se začne sprememba ustave SFRJ (#page=175) ---- 4. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=175) ---- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=192) ---- 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=197) ---- 7. Predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha (#page=198) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=199) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih (#page=207) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=208) ---- 11. Srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971-1975 z dodatkom (#page=212)
  • dcterms:date
   • 1972-10-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-10-18
  • dcterms:license