Gospodarski zbor

44. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Gospodarski zbor

44. seja - 29. septembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28378
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 44. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 44. seja - 29. septembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=131) ---- 2. Poročilo mandatno-imunitetne komisije v zvezi z obvestilom okrožnega sodišča Novo mesto o kazenskem postopku zoper poslanca gospodarskega zbora Petra Vujčiča (#page=131) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=134) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 42. in 43. seje gospodarskega zbora (#page=134) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=135) ---- 3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=141) ---- 4. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SE Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (#page=142) ---- 5. Osnutek zakona o narodni banki Slovenije (#page=142) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti (#page=145) ---- 7. Informacija o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji s predlogom sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji (#page=145) ---- 8. Osnutek zakona o zemljiškem katastru (#page=147) ---- 9. Osnutek zakona o geodetski izmeri (#page=149) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem (#page=150) ---- 11. Soglasje k predlogu za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev pri proizvodnji potniških avtomobilov v volški tovarni avtomobilov iz SFRJ v ZSSR in o dobavah potniških avtomobilov, rezervnih delov, kovinskopredelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ (#page=151) ---- 12. Soglasje k posojilni pogodbi z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje gradnje 380-kilovoltnega prenosnega omrežja Jugoslavije in sporazuma o garanciji, sklenjeni med SFRJ in mednarodno banko za Obnovo in razvoj (#page=152) ---- 13. Soglasje k sporazumu med ZDA in SFRJ o zavarovanju ameriških privatnih investicij pred nekomercialnimi riziki (#page=153) ---- 14. Soglasje k ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic (#page=154) ---- 15. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=154) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti (#page=155)
  • dcterms:date
   • 1972-09-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-09-29
  • dcterms:license