Republiški zbor

47. seja - 20. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Republiški zbor

47. seja - 20. oktobra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28377
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 47. seja - 20. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Republiški zbor
   • 47. seja - 20. oktobra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=64) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=64) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=64) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 46. seje republiškega zbora (#page=65) ---- 2. Odgovor podpredsednika izvršnega sveta na poslanska vprašanja v zvezi z dogodki na Koroškem (#page=65) ---- 3. Razprava o položaju slovenske manjšine v Avstriji in odnosi med SFR Jugoslavijo in Avstrijo (skupaj z enotnim zborom) (#page=69) ---- 4. Obrazložitev k osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov in k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=99) ---- 5. Poslanska vprašanja (#page=113) ---- 6. Predlog zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave SFR Jugoslavije (#page=115) ---- 7. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=116) ---- 8. Predlog stališč skupščine SR Slovenije v zvezi z razpravo o položaju slovenske manjšine v Avstriji (#page=122) ---- 9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=125) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=126) ---- 11. Predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha (#page=128) ---- 12. Srednjeročni načrt vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1971-1975 z dodatkom (#page=129) ---- 13. Volitve in imenovanja (#page=129)
  • dcterms:date
   • 1972-10-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-10-20
  • dcterms:license