Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin

Zasedanje - 23. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin

Zasedanje - 23. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28322
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
   • Zasedanje - 23. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
   • Zasedanje - 23. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=520) -- Dnevni red ---- 1. Ekspoze Izvršnega sveta k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978 (#page=520) ---- 2. Uvodna obrazložitev k osnutku sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=538) ---- 3. Uvodna obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela, z osnutkom zakona (#page=543)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-11-23
  • dcterms:license