Družbenopolitični zbor

45. seja - 17. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Družbenopolitični zbor

45. seja - 17. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28320
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 45. seja - 17. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Družbenopolitični zbor
   • 45. seja - 17. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Razprava o predlogu stališč in predlogov k izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji (#page=423) ---- 2. Odsotnost delegatov (#page=424) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=424) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 44. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=425) ---- 2. Osnutek zakona o delovnih razmerjih (#page=425) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (#page=443) ---- 4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov in komisije Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=445) ---- 5. Predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za obdobje od septembra 1977 do julija 1978 (#page=445) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=447) ---- 7. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=447) ---- 8. Nadaljevanje obravnave predloga stališč o zaposlovanju delavcev v tujini (#page=447) ---- 9. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o delovnih razmerjih (#page=451)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-10-17
  • dcterms:license