Družbenopolitični zbor

44. seja - 5. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Družbenopolitični zbor

44. seja - 5. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28319
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 44. seja - 5. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Družbenopolitični zbor
   • 44. seja - 5. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=393) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=393) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=394) ---- 2. Izvajanje sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji (#page=394) ---- 3. Predlog odloka o izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o imenovanju predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino in o dopolnitvi odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o razrešitvi ter imenovanju nekaterih republiških sekretarjev in o imenovanju predsednikov republiških komitejev (#page=418) ---- 4. Volitve in imenovanja (#page=418) ---- 5. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=421)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-10-05
  • dcterms:license