Zbor združenega dela

54. seja - 16. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Zbor združenega dela

54. seja - 16. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28313
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 54. seja - 16. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Zbor združenega dela
   • 54. seja - 16. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=111) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 54. seje Zbora združenega dela (#page=112) ---- 2. Odobritev zapisnika 53. seje Zbora združenega dela (#page=113) ---- 3. Predlog zakona o blagovnem prometu (#page=113) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (#page=116) ---- 5. Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije (#page=116) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, z osnutkom zakona (#page=118) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, z osnutkom zakona (#page=121) ---- 8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o blagovnem prometu (#page=125) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Komisije SR Slovenije za odlikovanja, z osnutkom zakona (#page=129) ---- 10. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1977, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=130) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 41., 43. in 44. člena zakona o urbanističnem planiranju (#page=131) ---- 12. Predlog za izdajo zakona za spremembo in dopolnitev 50. člena zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=132) ---- 13. Predlog odloka o financiranju programa nabave računalnika z opremo za Zavod SR Slovenije za statistiko (#page=132) ---- 14. Predlog odloka o spremembi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (#page=133) ---- 15. Predlog odloka o prenosu denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije (#page=134) ---- 16. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije (#page=134) ---- 17. Osnutek zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil in o zagotovitvi sredstev za njeno izplačevanje (#page=135) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=136) ---- 19. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o blagovnem prometu (#page=138) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=140) ---- 21. Usklajevanje amandmajev v zvezi s predlogom zakona o blagovnem prometu (#page=142)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-11-16
  • dcterms:license