Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28309
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=442) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v Socialistični republiki Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR. Slovenije v letu 1974 (#page=442) ---- 2. Predlog izjave o nasilju zoper slovensko narodnost na Koroškem (#page=457)
  • dcterms:date
   • 1974-10-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-10-16
  • dcterms:license