Družbenopolitični zbor

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Družbenopolitični zbor

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28307
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=395) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=395) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=395) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 6. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=396) ---- 2. Predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti (#page=396) ---- 3. Predlog zakona o sodiščih združenega dela in predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela SR Slovenije (#page=409) ---- 4. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (#page=420) ---- 5. Predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (#page=420) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=421) ---- 7. Dogovor o pripravi programa dela zbora (#page=421) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=425) ---- 9. Vprašanja delegatov (#page=425) ---- 10. Usklajevanje predloga zakona o sodiščih združenega dela (#page=429)
  • dcterms:date
   • 1974-11-13
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-11-13
  • dcterms:license