Družbenopolitični zbor

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Družbenopolitični zbor

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28306
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=372) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=372) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=372) ---- 2. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974 s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974 (#page=373) ---- 3. Osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo (#page=390) ---- 4. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=391) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=391) ---- 6. Delegatska vprašanja (#page=392)
  • dcterms:date
   • 1974-10-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-10-16
  • dcterms:license