Družbenopolitični zbor

5. seja - 25. septembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Družbenopolitični zbor

5. seja - 25. septembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28305
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 5. seja - 25. septembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 5. seja - 25. septembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=329) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=329) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 4. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=330) ---- 2. Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih (#page=330) ---- 3. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=344) ---- 4. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih (#page=350) ---- 5. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu (#page=357) ---- 6. Osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (#page=364) ---- 7. Odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije (#page=365) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju (z osnutkom zakona) (#page=365) ---- 9. Poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem (#page=366) ---- 10. Vprašanja delegatov (#page=368)
  • dcterms:date
   • 1974-09-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-09-25
  • dcterms:license