Zbor združenega dela

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Zbor združenega dela

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28301
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Zbor združenega dela
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=135) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=135) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=136) ---- 2. Odobritev zapisnika 6. seje Zbora združenega dela (#page=137) ---- 3. Predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti (#page=138) ---- 4. Predlog zakona o sodiščih združenega dela in predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela (#page=146) ---- 5. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (#page=155) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona) (#page=156) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona) (#page=157) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in funkcionarje v organih federacije v letih 1975 do 1979 (z osnutkom zakona) (#page=162) ---- 9. Predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (#page=162) ---- 10. Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=163) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=164) ---- 12. Usklajevanje predloga zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (#page=165) ---- 13. Vprašanja delegatov (#page=165) ---- 14. Usklajevanje predloga zakona o sodiščih združenega dela (#page=170)
  • dcterms:date
   • 1974-11-13
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-11-13
  • dcterms:license